Met de toegang tot en het gebruik van onze website www.vanmierlobinders.nl stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Artikel 1:

De site www.vanmierlobinders.nl verstrekt algemene informatie aan u als gebruiker. De informatie of diensten op onze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke onderbreking. Hoewel wij ons best doen om alle informatie of diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voorkomend uit het gebruik van onze website. Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Artikel 2:

Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van onze site. Boekbinderij van Mierlo B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden in deze sites of informatiebronnen.

Artikel 3:

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade en/of verlies, veroorzaakt door informatie van bovenstaande sites of informatiebronnen, wordt door onze directie uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 4:

Vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Artikel 5:

www.vanmierlobinders.nl geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor gebruik door onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Boekbinderij van Mierlo is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan onze site te framen.

Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar onze site.

Als u wenst te reageren, kunt u contact met ons opnemen:

Per email: info@vanmierlobinders.nl
Per telefoon: 024-3562928
Per brief: Postbus 6901, 6503 GK Nijmegen

Contact

Algemeen

Offerte / orders

Administratie

Boekbinden is ons vak

Heeft u een aanvraag voor een hardcover of andere specialiteit? Vraag gerust een offerte aan .