Looprichting

Inkt, vernis en laminaat

 
 

De looprichting van het papier is erg belangrijk, deze ontstaat tijdens de papierproductie. Papier wordt machinaal vervaardigd en wordt in vloeibare vorm in een heel dun laagje, de dikte is bepalend voor het gramgewicht, op een lopende band gegoten en verder bewerkt. De richting van die band is evenwijdig aan de looprichting van het papier. De looprichting moet evenwijdig zijn met de rug van het boek. Als de looprichting verkeerd is bestaat de kans op breken bij het vouwen en kans op onnauwkeurigheden bij het vouwen. Bij belijming van het papier tijdens het binden wordt er vocht toegevoegd. Dit gaat werken in het papier waardoor lichte vervorming kan optreden. Bij verkeerde looprichting gaat het papier/binnenwerk golven. Dit is sterk afhankelijk van papiersoort en gramgewicht. Ook ligt een boek met goede looprichting veel beter open.

Het is raadzaam om te plakken delen tijdens het drukken of bewerken van het papier vrij te houden van inkt, vernis en laminaat. Bij belijming van deze delen reageert de lijm soms onvoorspelbaar met de bedrukte of bewerkte delen, waardoor de hechting verminderd of de lijm verder tussen de katernen door loopt dan bedoeld (ketsen). De ruimte die vrijgehouden moet worden is afhankelijk van papiersoort en gramgewicht. Neem bij twijfel even contact op zodat wij samen met u op voorhand problemen kunnen voorkomen.

 
   
   
   
© Copyright 2005 Boekbinderij van mierlo b.v.